obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Novinky
   s Naše ihrisko
   s Školská knižnica
   s Premeny našej školy
 s Katarína Brúderová
 s Naši prváci
 a + Základná škola
 s Špeciálny pedagóg
 s KOMPARO a Testovanie
 s Olympiády a súťaže
 s Podujatia a akcie
 s Šport
 s Výchovné poradenstvo
 s Žiacky parlament
 s Rodičovské združenie
 s Poukázanie 2% dane
 a + Školský klub detí
 s Školská jedáleň
  Internetová žiacka knižka
 s Pracovné ponuky
 a + Verejné obstarávanie
 s Kontakt
 s Tlačivá
 s Mapa servera

Pozvánka na deň otvorených dverí


Oznámenie o zápise do 1. ročníka ZŠ


Informácie k zápisu do prvého ročníka  
Odporúčame, aby sa zápisu zúčastnilo dieťa v sprievode obidvoch rodičov/zákonných zástupcov. V prípade, že bude prítomný len jeden rodič, vyhradzujeme si právo počas prijímacieho procesu pred prijatím dieťaťa vyžiadať si stanovisko druhého rodiča/zákonného zástupcu k prijatiu dieťaťa do našej školy. (Ak jeden z rodičov na zápis nemôže prísť, môže druhého rodiča splnomocniť alebo vyjadriť súhlas vyplnením  vyhlásenia, ktoré na zápis prinesie jeden z rodičov.) 
  
K zápisu je potrebné si priniesť:  
  • platné občianske preukazy zákonných zástupcov, aby bola overená správnosť osobných údajov uvedených zákonnými zástupcami.
  • rodný list dieťaťa
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa
  • vyplnený dotazník pre žiaka 1. ročníka a ďalšie potrebné tlačivá (odporúčame) - nájdete ich v položke TLAČIVÁ
 

                                        
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web